વડગામ બ્લોક હેલ્થ કચેરી ખાતે પર્ફોર્મન્સ ઈમ્પ્રુવમેન્ટ પ્લાનની માહિતી અપાઈ

  • Published By : bknews
  • Published Date : 2019-04-02 15:45:34
  • Views : 736
  • Modified Date : 2019-04-02 15:45:34

વડગામમાં આવેલી બ્લોક હેલ્થ કચેરી ખાતે સોમવારે પર્ફોર્મન્સ ઈમ્પ્રુવમેન્ટ પ્લાન અને એન.એચ.એમ.ના નવા કરવા વગેરની માહિતી  આપવામાં આવી હતી. અને વડગામ પીટી વર્કશોપમાં ૮ ટીમો બનાવી માતા મરણ, બાલ મારણ, બેટી જન્મને પ્રોત્સાહન, સ્ત્રી-પુરૂષ નસબંધી, કિશોરીઓની ડોક્ટર દ્વારા તપાસ, યોગ્ય માર્ગ દર્શન સી.ડી.એચ.ઓ. આચાર્યે આવેલી મહિલાઓ આંગણવાડી કાર્યકરોને આપ્યું હતું. જેમાં તાલુકા બ્લોક હેલથ કચેરીમાંથી ડોડીયાભાઈ, જોષીભાઈ, તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી  મહેતાભાઈ સહિત અધિકરીઓ હાજર રહ્યા હતા.Download Our B K News Today App


Related News

Sparing Gujarat, Cyclone Vayu moves towards...

  • by bknews
  • June 14, 2019, 11:34 am
  • 1580