બનાસકાંઠામાં કમોસમી વરસાદ : ખેડૂતોને વ્યાપક નુકશાન

  • Published By : bknews
  • Published Date : 2019-03-04 13:49:54
  • Views : 704
  • Modified Date : 2019-03-04 13:49:54

બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના ગઢ પંથકમાં શનિવારના દિવસ દરમિયાન ભારે પવન ફુંકાયો હતો. ત્યારબાદ બપોરના સુમારે કમોસમી વરસાદ થતાં ખેડૂતોના ઊભા પાકને વ્યાપક પ્રમાણમાં  નુકશાન થવા પામ્યુ છે. ખેડૂતોના  જીરૂ, રાયડો, એરંડા, વરીયાળી, બટાકા અને ઘઉંના પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકશાન થવા પામ્યુ છે. જીરુનો પાક સદંતર નિષ્ફળ ગયો  છે. જેના કારણે જગતના તાતને માથે હાથ દઈ રોવાનો વારો આવ્યો છે. જીરાના પાકમાં મોટા પ્રમાણમાં ખર્ચો કરીને તૈયાર કરેલ પાક હાથમાં આવે તે 

પહેલાં જ વરસાદના કારણે નિષ્ફળ જતાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાંં આવી ગયા છે. 

ચોમાસાની સિઝનમાં વરસાદ ન થતાં ખેડૂતોને ઘાસચારો અને અનાજની મુશ્કેલી  વેઠવી પડી હતી. ત્યારે શિયાળુ પાક પર આશા રાખીને બેઠેલા ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદથી નિષ્ફળ ગયેલા પાકના કારણે ફરી એકવાર રાતાપાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે.

રાયડાનો પાક પણ  તૈયાર  થયેલ  હોઈ  પવન  અને  વરસાદના કારણે  દાણો ખરી જતાં મોટું નુકશાન વેઠવું પડ્‌યુ છે. ઘઉંના પાકમાં પણ 

પવનના  કારણે  નુકશાન થઇ ગયો છે. દાણો  લેવાની તૈયારીમાં  હોઇ જમીન સરખા સુઈ જતા ઘઉંના પાકમાં પણ  નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ વધી ગઈ છે. એરંડાના પાકમાં પણ  જીવાત  આવી  ગઈ  છે. ચારેબાજુથી ખેડૂતોને નુકશાન  થતાં  જગતનો  તાત  મુશ્કેલીમાં  મુકાઈ  ગયો  છે. ત્યારે સરકારે ખેડૂતોના  હિતમાં  કોઈ  નિર્ણય લઈ વિશેષ પેકેજની  જાહેરાત કરે  તેવી ખેડૂતોની ઉગ્ર માંગ ઉઠવા પામી છે.

Download Our B K News Today App


Related News

Sparing Gujarat, Cyclone Vayu moves towards...

  • by bknews
  • June 14, 2019, 11:34 am
  • 2059

SC frees journalist, says liberty is...

  • by bknews
  • June 13, 2019, 11:07 am
  • 2065